قلقلک کلمات جدید و خنده دار خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد قلقلک کلمات جدید و خنده دار شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند قلقلک کلمات جدید و خنده دار مناقصه : داستان زندگی‌ مونا قلقلک کلمات جدید و خنده دار خراش : آش […]

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

خراش : آش پشت پای الاغ را گویند

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

قرتی : نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو می شود

پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بیشتر : کاملا خیس

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

نصف النهار : شامی است که از نهار باقی مانده

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

کامران : بیا حالا بدو

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

Adidas : داسِ معمولی

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

ده فرمان : پارک کردن ماشین توسط رانندهای ناشی را گوین

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین : سیم بین        طلا رو نگاه کن        زر را ببین

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

اندروید : در گویش محلی برای اشاره به در دیگر به کار می رود : آن در وِید – از اون در بیا – اون دره

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

جاوا :  جا بازه

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بلک بری : سیاه بری سپید باز گردی

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

ویندوز : دوزندۀ که در خیابان پیروزی مغازه دارد

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بادا : باد بیا

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین: این مال مِبین آقا است

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

اندروید : اندر پهنا

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بلک بری : بربری سوخته

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

iOS : آی اوسا…. اوسا کجایی؟

قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین : سی عدد اکانت مبین نت

همچنین بخوانید:  زیباترین شعر ، متن عاشقانه و پیامک تبریک روز پدر و مرد + تاریخ روز پدر

قلقلک کلمات جدید و خنده دار